Boxing News

At the scales in Kiev

kievweights

Weights & photo by Alex Potapov

Timur Akhundov 125.6 vs Khavazhy Khatsyhau 125.6
(vacant WBF featherweight title)
Daniyar Hanyk 138.9 vs Volodymyr Harabuga 138
Jaba Gatsiashvili 176.3 vs Serhiy Chichikalov 176
Vepkhia Tchilaia 176 vs Konstantin Novikov 167.5
Volodymyr Baranovskyy 136.7 vs Victor Bogodukhov 134.5
Dmytro Zayats 200 vs Alexander Okhrey 202.8
Alexander Benidze 145.5 vs Stanislav Savarin 143.3

Venue: AKKO International, Kiev, Ukraine
Promoter: Global-Box Promotion  world boxing association

  world boxing council  boxing news tips


  philly boxing history

  All contents copyright 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by Freitag Marketing Services, LLC.
  The information on this site cannot be reused without written permission.